อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์


การศึกษา   

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรังสิต             ปี พ.ศ.2539                          
 • Diploma ด้าน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี                                                  ปี พ.ศ.2544
 • Postgraduate Diploma การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                             ปี พ.ศ.2545
 • ปริญญาโท การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                 ปี พ.ศ.2545
        จาก  Newcastle Business School, the University of Northumbria
         at Newcastle, ประเทศอังกฤษ

การอบรมพิเศษ

 • Professional Coach Certification Program, หลักสูตรพัฒนาโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากลได้รับการอนุมัติจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ
 • Certified Consulting Hypnotist โดย National Guild of Hypnotists, USA
 • AI NLP Master Coach จาก Better Life Education
 • Strategies for Developing Effective Presentation Skill จัดโดย American Management Association
 • Consulting Skills for the Human Resources Professional จัดโดย Hay Group
 • Train the Trainer จัดโดย นิตยสาร Go Training
 • D4 Trainer Style วิทยากรรุ่นใหม่สไตล์ D4
 • Master HYPNO-NLP Trainer จาก อ.ไกรณพงศ์ วิภพบวรวงศ์  NLP,EFT,C.PLRT,C.Ht,C.QEM นักจิตวิวัฒน์และสร้างสรรค์ศักยภาพมนุษย์
 • Certified Diploma Master of the Art and Science of Neuro Linguistic Programming,
 • Certified Diploma Advanced Hypnosis and Hypnotherapy      จาก the Center of Research and Training Subconscious Power
 • Certified Past Life Regression Therapy    จาก The Anam Cara Center for Wisdom-Compassion-Peace

ประสบการณ์ทำงาน

 • อดีต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้  
               สถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด

>>Download Profile & Course Outline อาจารย์สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ <<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 38,365