ARTICLE


 • ควรเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (อย่ากลัวว่าถ้าเปลี่ยนแล้วจะสูญเสียอะไรไปให้คิดถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเอง) จะเปลี่ยนแปลงอะไร “ผู้นำ” ต้องเปลี่ยนก่อนและทำให้คนใน...

 • คำตอบ คือ อะไรที่คิดว่าสำคัญที่สุดและควรเปลี่ยนก่อนเลยส่วนใหญ่ไม่พ้น “บุคลากร” “คน” ในองค์นี้แหละ เพราะถ้าความคิดคนไม่เปลี่ยน ก็เปล่าประโยชน์ 1. ผู้นำต้องเป็น...

 • หัวหน้างานกับการบริหารองค์กรสมัยใหม่ 1. ต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารงาน 2. ต้องมีกลยุทธ์ในการบริหารคน 3. ต้องเข้าใจเป้าหมายองค์กรและเป้าหมายแผนก 4. ต้องมีผลการปฏิบัติงานร่วมกั...

 • FullSizeRender.jpg
  เทคนิควิธีการเลือกวิทยากรแบบง่าย ๆ แต่ได้มืออาชีพ ปัจจุบันวิทยากรเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย แล้วจะเลือกวิทยากรให้ตรงกับความต้องการได้อย่างไร มีวิธีการวิเคราะห์ง่าย ๆ ดังนี้ ...

 • IMG_5886.JPG
  สาเหตุบางประการที่การลงทุนพัฒนาบุคลากรด้านการอบรมสูญเปล่า 1. ขาดการวางแผนว่าหลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้วผู้เข้าอบรมต้องกลับไปทำอะไรบ้าง 2. เป็นเพียงการจัดอบรมให้ครบตามแผนการอบรมที...

 • ในหลักการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) นั้น ต้องออกแบบกระบวนการให้มีการไหลลื่นไม่ติดขัด Flow อย่างต่อเนื่อง แต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานนั้น ล้วนแต่มีสิ่งที่เป็นอุ...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ปัจจัยสำคัญ 5 ประการ ในการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จ คือ ขอบเขตโครงการ (Project Scope) หมายถึง สิ่งที่เป็นข้อตกลงในการดำเนินงานโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งที่อยู่ในโครงก...

 • ภาวะผู้นำสร้างได้ไม่ยากด้วยการเเสดงบทบาทการเป็น “ผู้นำ” สำหรับโลกยุคใหม่ 4 บทบาท..บทบาทที่ 1 เป็นบทบาทในการกำหนดเเนวทางหลัก (Pathfinding) ทำเป้าหมายให้ชัด เเละทุกคนเข้า...

 

 



Visitors: 213,443