หลักสูตร การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาตนเอง (Motivation & Development Skill)

  

              ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้บุคคลทำงาน หรือทำอะไรบางอย่างสำเร็จไปได้นั้นเริ่มมาจากแรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งจะเห็นว่าทำไมพนักงานบางคนทำงานหรือทำกิจกรรมใดๆ อย่างมีพลัง มีชีวิตชีวา ตั้งอกตั้งใจ ขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้น หรือเราเรียกอีกอย่างว่า “ศักยภาพศักยภาพของคนเปรียบเสมือนกับภูเขาน้ำแข็ง ส่วนที่เป็นส่วนยอดที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำซึ่งมีส่วนน้อยนั้นเปรียบเสมือนศักยภาพที่คนนำออกมาใช้งานจริง ส่วนน้ำแข็งที่จมอยู่ใต้น้ำซึ่งมีขนาดใหญ่กว่านั้นคือศักยภาพของคนที่ยังซ่อนอยู่หรือยังไม่ถูกดึงขึ้นมาใช้งาน การที่เราจะสามารถให้คนมีแรงจูงใจ ในการดึงศักยภาพส่วนลึกของตนเองนั้นออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย...แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เช่นกัน...

วัตถุประสงค์      

   • สร้างทัศนคติทางบวกต่อผู้ร่วมงานในองค์กรทุกระดับ
   • เน้นความสำคัญ ศักยภาพภายในเพื่อทำชีวิตให้ก้าวหน้าอย่างมีศักยภาพ
   • ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติทางบวกต่อการทำงานในองค์กร ศรัทธาองค์กร รักองค์-กร และทำเพื่อองค์กร
   • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการพื้นฐานของการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
   • เข้าใจและเห็นความสำคัญของบทบาทและความรับผิดชอบของตนในการสื่อข้อความในองค์การ
   • เพื่อเพิ่มทักษะในการสื่อข้อความด้วย  การพูด  การฟัง  การประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและแก้ปัญหาในการบริหารงานประจำวัน

 

หลักสูตร Power of Motivation อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา

 

หลักสูตร
 
Power of Motivation อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์     สุวรรณธรรมา (อาจารย์แหม่ม)
Positive Intelligence อาจารย์พากร                อัตตนนท์
ทัศนคติเชิงบวกเพื่อเพิ่มพลังและศักยภาพในการทำงาน อาจารย์สุวัชชัย              แก้วทรัพย์ศักดิ์
จุดประกายไฟการทำงานในตัวคุณ อาจารย์สุวัชชัย              แก้วทรัพย์ศักดิ์
การพัฒนาและสร้างความสำเร็จในการทำงาน อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล
สร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน (Inspire to Change) อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล
Growth Mindset for getting Great Target อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม
Growth Mindset to Good Modelling _ Emotional Control อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม
Proactive Working  อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม
มองไกลไปแบบยักษ์-การสร้างคุณค่าในงานและพัฒนาความผูกพันในองค์กร อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม
Growth Mindset & Self-Motivation for Success อาจารย์อัครินทร์             ภูทองกลม
กระตุ้นต่อมคิด เพื่อพัฒนาการทำงานอย่างสร้างสรรค์ Continuous Improvement อาจารย์ธนเดช               ทิพยอภิชยากุล
เทคนิคทรงพลังพิชิตอารมณ์เครียดและหลีกเลี่ยงออฟฟิศซินโดรม อาจารย์อรพินท์              ธีระตระกูลชัย (เทรนเนอร์ซันนี่)
พัฒนาทักษะทำงานอย่างไรให้ Wow & Work อาจารย์อรพินท์              ธีระตระกูลชัย (เทรนเนอร์ซันนี่
>>Download <<

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 53,083