การขายและการตลาด (Sales and Marketing)

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรการขายและการตลาด (Sales and Marketing)
       

หลักสูตร

 
 • Sales Team Enhancement for Junior Sale
อาจารย์สุกิจ                  ตรียุทธวัฒนา
 • Systematic Thinking & Analytical Thinking  for Sales
อาจารย์สุกิจ                  ตรียุทธวัฒนา
 • การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง  และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
อาจารย์สุกิจ                  ตรียุทธวัฒนา
 • การขายยุค 4 Modification to keep up with Selling 4.0
อาจารย์สุกิจ                  ตรียุทธวัฒนา
 • เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายอย่างมืออาชีพ (Sale & Call Center)
อาจารย์สุกิจ                   ตรียุทธวัฒนา
 • Consultative Sale Skill  (สำหรับพนักงานขาย)
อาจารย์ฤชุกร                  ภักดีศุภฤทธิ์
 • Consultative Sale Skill & Coaching (สำหรับผู้จัดการร้านฝึกหัด)
อาจารย์ฤชุกร                   ภักดีศุภฤทธิ์
 • Digital Marketing 5.0
 อาจารย์ฤชุกร                  ภักดีศุภฤทธิ์
 • Discover your Customer Style
 อาจารย์ฤชุกร                  ภักดีศุภฤทธิ์
 • NLP for Sales and Service Excellence
 อาจารย์ฤชุกร                  ภักดีศุภฤทธิ์
 • Sales Shift Professionals
 อาจารย์ฤชุกร                  ภักดีศุภฤทธิ์
 • Strategic Sales Shift
 อาจารย์ฤชุกร                  ภักดีศุภฤทธิ์
 • The Power of Marketing Perspective
อาจารย์ฤชุกร                  ภักดีศุภฤทธิ์
 • The Effective Call for Invitation
อาจารย์ฤชุกร                  ภักดีศุภฤทธิ์
>>Download <<
RECOMMEND

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 53,089