ถ้าองค์กรต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องเริ่มต้นเปลี่ยนที่อะไรก่อนดี

 

คำตอบ คือ อะไรที่คิดว่าสำคัญที่สุดและควรเปลี่ยนก่อนเลย ส่วนใหญ่ไม่พ้น “บุคลากร”

“คน” ในองค์นี้แหละ เพราะถ้าความคิดคนไม่เปลี่ยน ก็เปล่าประโยชน์


  

 

1. ผู้นำต้องเป็นผู้ริเริ่ม สร้างให้ตัวพนักงานมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลง “ด้วยตัวเขาเอง” โดยที่ตัวผู้นำเองทำหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ

2. ผู้นำต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง และถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางในการบริหารก็ควรจะต้องทำและอย่ายึดติดกับความสำเร็จที่ผ่านมาในอดีต

3. ผู้นำต้องกำหนดนโยบายและกระจายเป้าหมายขององค์การให้พนักงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความชัดเจนในการบริหารและสร้างการรับรู้ ทุกคนในองค์กรคือทีมเดียวกัน

4. ผู้นำต้องสร้างให้พนักงาน เข้าใจบริบทว่า พนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมีความเป็นเจ้าของร่วมกัน และพร้อมที่จะช่วยเหลือกันในทุกๆ เรื่อง

 

Cr. อาจารย์ศักดิ์ดา  กรรณนุช

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการผลิตและการพัฒนาภาวะผู้นำ

>>Download File<<
Visitors: 211,672