บทบาทการเป็นผู้นำสำหรับโลกยุคใหม่

ภาวะผู้นำสร้างได้ไม่ยาก
ด้วยการเเสดงบทบาทการเป็น “ผู้นำ” สำหรับโลกยุคใหม่ 4 บทบาท
.
.
บทบาทที่ 1 เป็นบทบาทในการกำหนดเเนวทางหลัก (Pathfinding) ทำเป้าหมายให้ชัด เเละทุกคนเข้าใจเป้าหมายไปในทางเดียวกัน ที่สำคัญเป้าหมายที่เกิดขึ้นต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม สื่อสารอย่างชัดเจน ผู้นำต้องชี้ให้เห็นว่าเมื่อประสบความสำเร็จประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับในอนาคตนั้นคืออะไร…
.
บทบาทที่ 2 การสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Aligning) ร่วมกันคิดเเละวิเคราะห์ว่า วัฒนธรรมการทำงานที่เหมาะสมกับองค์กรเรา เป็นแบบไหน เเละ สร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความเฉพาะ อิสระเพียงพอที่จะมุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
.
บทบาทที่ 3 การมอบอำนาจ (Empowering) สร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข สร้างพลังทีม ใช้กระบวนการโค้ช(Coaching Process)เพื่อประสิทธิภาพสูงในการสร้างผลลัพธ์ สร้างนวัตกรรม มุ่งหน้าสู่เป้าหมายตามเเนวทางหลัก
.
บทบาทที่ 4 การเป็นต้นแบบที่ดี หรือ การเป็น Smart Role Model ที่ดี เราเชื่อว่า คนทำงานจะเรียนรู้ทุกอย่างจากผู้นำ เเละเมื่อเขามี ความประทับใจผู้นำเเล้ว ต้นแบบ ได้แก่ ทัศนคติ (Attitude)คุณลักษณะ(Characteristics) พฤติกรรม(Behavior) การที่ผู้นำเป็นบุคคลที่กระตือรือล้นในการเรียนรู้อยู่เสมอ ของผู้นำจะถูกส่งต่อในการพัฒนาตนเองของพนักงาน 
.
“หัวหน้างานเป็นได้จากการแต่งตั้ง เเต่การเล่นบทผู้นำอยู่ที่การเลือก”
เมือเลือกเเล้ว ต้องถามว่า ตัวเราเองเป็นหัวหน้างานที่ใช่แล้วหรือยัง?
.
เป็น “ผู้นำ” ที่ดีกว่าวันนี้
ด้วยการเเสดง “บทบาท” ที่ถูกต้อง
มี “ทัศนคติ” ของผู้นำ
เเละมี “ทักษะ” ความเชี่ยวชาญที่จะนำลูกทีม

Cr. อาจารย์ธนเดช  ทิพยอภิชยากุล
ผู้เชี่ยวชาญการอบรมหลักสูตรการสื่อสาร หลักสูตรการบริการและหลักสูตรภาวะผู้นำ

Visitors: 49,865