เทคนิควิธีการเลือกวิทยากรแบบง่าย ๆ แต่ได้มืออาชีพ

เทคนิควิธีการเลือกวิทยากรแบบง่าย ๆ

แต่ได้มืออาชีพ

ปัจจุบันวิทยากรเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย แล้วจะเลือกวิทยากรให้ตรงกับความต้องการได้อย่างไร มีวิธีการวิเคราะห์ง่าย ๆ ดังนี้

เนื้อหา เนื้อหาในการสอนของวิทยากรที่มีคุณภาพนั้น จะต้องออกแบบให้ตรงกับความต้องการ (Tailored Made) เข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ มีแนวทางที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และแนวทางความคิดที่จะนำไปประยุกต์ใช้ 

วิธีการนำเสนอ/ เครื่องมือ สิ่งนี้นับว่าสำคัญมาก เพราะการเรียนรู้ของคนทำงาน (Adult Learning) จะมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ความหลากหลายของเครื่องมือจะช่วยสร้างบรรยากาศและการพูดคุยอย่างมีส่วนร่วมมากขึ้น

การสร้างบรรยากาศ/การถ่ายทอดหน้างาน การเรียนรู้นั้นจำเป็นต้องให้ผู้เข้าอบรมมีความสนุก รู้สึกมีความต้องการมีส่วนร่วม และเห็นว่าเรื่องที่เรียนรู้สามารถเข้าไปแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นทั้งในการทำงานและในการดำเนินชีวิต ให้เกียรติ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความเป็นกันเองด้วย

วิทยากร จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ จะสามารถสร้างเนื้อหาเองได้ จะเข้าใจในเนื้อหาอย่างถ่องแท้ ทำให้รอบรู้และเข้าใจสิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องการได้เป็นอย่างดี   

การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ไม่แตกต่างจากการเป็นนักปรุงอาหาร

ซึ่งต้องมีครบทุกรส หรือ เรียกว่า "กลมกล่อม"

จึงจะสามารถมัดใจผู้เข้าอบรมได้ตั้งแต่ต้นจนจบ และ อยากเรียนซ้ำ

 

Visitors: 211,672