การพัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

" การพัฒนากระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ "

ขอขอบคุณ อาจารย์ อาจารย์อาจอำนงค์ อภิรักษ์ภูบาล ที่ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับใช้ได้จริงพร้อมรับมือกับ ปี 2020 ที่กำลังจะมาถึง

ขอขอบคุณ บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด ที่มอบโอกาสและความไว้วางใจ Challenge Training ในการอบรมครั้งนี้

12 SEP 2019

#ChallengeTraining
#ฝึกอบรม
#พัฒนาบุคคลากร
www.challengeto.com
089-234 3057
Visitors: 211,672