บริการที่เป็นเลิศจากใจคอลเซ็นเตอร์ (Outstanding Service Mind for Call Center) AXA รุ่น 2 อาจารย์ สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

"งานบริการเริ่มต้นด้วยการฟัง…สร้างคุณค่าให้ผู้รับบริการได้มากกว่าการพูด"

ขอขอบคุณชาว AXA (รุ่น 2) ทุกท่านที่ร่วมเรียน ร่วมเล่นอย่างเต็มร้อยไปกับอาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ วิทยากรมืออาชีพด้าน Call Center

ขอขอบคุณทีมงาน HR/HRD ที่มอบโอกาสให้ Challenge Training เสมอมาค่ะ (ต้องรีบลง HRD ติดใจรุ่น 1 ภาพสวย ^ ^)

Visitors: 213,443