การอบรม หลักสูตร Proactive Change & Transformation อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

การอบรม หลักสูตร Proactive Change & Transformation อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ เมื่อองค์กรเปลี่ยนตัวเราเอง จะต้องพัฒนาและปรับตัวอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในองค์กร
Visitors: 211,672