การอบรมหลักสูตรการสอนงานและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) อาจารย์พากร อัตตนนท์

เมื่อกล่าวถึง “Mentor”  คนทั่วไปจะคิดถึง Mentor ที่สอนงาน  Mentee ในหลายความหมาย  ยกตัวอย่างเช่น
  • การเป็น Mentor ด้วยการสอนงาน  (Teaching)  คือพูดให้ฟัง ทำให้ดู ฝึกฝน และนำไปปฏิบัติ
  • การเป็น Mentor ด้วยการให้ feedback เมื่อผู้ถูกสอนงานเกิดปัญหาในการทำงาน
  • การเป็น Mentor ด้วยการโค้ช คือ การถามคำถามให้ Mentee ได้ปรับทัศนคติและมีมุมมองใหม่ ๆ เพื่อค้นหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
 Mentor ที่มีประสิทธิภาพ คือผู้ที่สามารถเลือกใช้วิธีการเป็นพี่เลี้ยงได้อย่างสมดุลและกลมกลืน  ถูกต้องตามสถานการณ์ของ Mentee  เหมาะสมตามบริบทขององค์กร  ที่สำคัญ Mentor จำเป็นต้องมีจิตวิทยาในการเป็น  Mentor ที่ดี  สามารถกระตุ้น โน้มน้าวและสร้างกำลังใจให้กับ Mentee ที่จะปรับปรุงและพัฒนาการทำงานด้วยความเต็มใจ ไม่ว่า Mentee จะอยู่ใน Generation ไหนก็ตาม

อาจารย์พากร   อัตตนนท์
การอบรม หลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงในดวงใจ (Mentoring Idol) อาจารย์พากร อัตตนนท์ Challenge Training
Visitors: 213,436