งานไหลลื่นไม่ติดขัด ต้องขจัด 3 MU

ในหลักการบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) นั้น ต้องออกแบบกระบวนการให้มีการไหลลื่นไม่ติดขัด Flow อย่างต่อเนื่อง แต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานนั้น ล้วนแต่มีสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการไหลลื่น อันประกอบไปด้วย 3 MU ได้แก่

Muda – ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในงาน อันประกอบไปด้วย “ความสูญเสีย 7 ประการ”

  • Overproduction (การผลิตที่มากเกินไป)
  • Inventory (การมีสินค้าคงคลังเกินความจำเป็น)
  • Motion (การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น)
  • Waiting (การรอคอย)
  • Transportation (การขนย้ายที่ไม่จำเป็น)
  • Overprocessing (การทำงานเกินความจำเป็น)
  • Defect (การผลิตของเสีย)

Mura – ความไม่สม่ำเสมอของงาน บางช่วงงานก็เยอะ บางช่วงงานก็น้อย

Muri – การมีภาระงานที่มากจนเกินไป

ซึ่งเราสามารถใช้แนวคิดการปรับเรียบการผลิต (Line Balancing) มาใช้ขจัด 3 MU ให้หมดไปได้

Cr. อาจารย์บุญเลิศ คณาธนสาร

Visitors: 53,085