การอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลิคภาพ (Smart Personality for Good Image) รุ่นที่ 1/2 อาจารย์พากร อัตตนนท์

SMART PERSONALITY FOR GOOD IMAGE

  • ปรับทัศนคติให้เป็นบวกในการสร้างบุคลิกภาพที่ดีได้ด้วยตนเอง
  • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีที่สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กร
  • สร้างความประทับใจเมื่อแรกพบเพื่อเป็นประตูสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
  • ปรับการแต่งกายให้เป็นมืออาชีพ ทราบหลักพื้นฐานการแต่งกายและเลือกใช้เครื่องประดับให้ดูดี
  • วางท่าทางและท่วงท่าอิริยาบถให้ดูสง่างามเป็นที่ต้องตาต้องใจ
  • เข้าสังคมเป็น รู้จักการวางตัวในสังคม มีมารยาทสาธารณะ เป็นที่น่าชื่นชม
  • เป็นผู้พูดที่มีเสน่ห์ และเป็นผุ้ฟังที่ใครๆ ก็อยากพูดคุยด้วย
อาจารย์พากร  อัตตนนท์

บริษัท เอเซีย แปซิฟิค ปิโตรเคมิคอล จำกัด

Visitors: 53,084