อาจารย์ปรีดาวรรณ หยูทอง


          ด้วยประสบการณ์การเป็นวิทยากรและจัดฝึกอบรมมาเกือบ 20 ปี กับภาพลักษณ์ด้านการสื่อสารและภาษากายให้กับพนักงานภายในองค์กร อีกทั้งยังผ่านการร่วมงานกับดารา พิธีกร นักแสดง และ นางแบบชั้นนำระดับประเทศ รวมถึงเทคนิคการใช้เสียงใน Spot โฆษณา และเชื่อว่าทักษะเหล่านี้ คือหนึ่งเครื่องมือที่จะสร้างเส้นทางที่โดดเด่นในตัวผู้คน ทำให้มีแรงบันดาลใจในการสอนด้านนี้ เพื่อให้ทุกคนสามารถดูดีในแบบที่เป็นได้อย่างมั่นใจ !!

หลักสูตรที่เชี่ยวชาญในการบรรยาย

 • Beauty and Cosmetic Specialist Consultation (ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำแนะนำธุรกิจความงาม)
 • Image Coaching Specialist (ปรับภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ)
 • Presentation Skills (ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ)
 • Professional Selling Skills (ทักษะการขายอย่างมืออาชีพ)
 • Service Excellence Training (ทัศนคติด้านการบริการเพื่อสร้างมูลค่า)
 • Retail and Operation Training (ฝึกอบรมพนักงานฝ่ายปฏิบัติการหน้าร้าน)
 • MC and Public Speech Coaching (โค้ชชิ่งการพูดในที่สาธารณะและการเป็นพิธีกร)
 • Executive Public Speaking (การพูดในที่สาธารณะระดับผู้บริหาร)


Education 

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

Qualifications & Certifications 

 • Certified Train the Trainer By John Robert Powers
 • Personality Image Development
 • Certified Non-Verbal Image Train The Trainer
 • 7 Habits
 • 6 Thinking Hats
 • DISC Style
 • Effective Negotiation Skill
 • Leadership Training
 • Service Excellence Workshop
 • Effective Communication
 • Team Synergy Workshop
Visitors: 36,416