การอบรม EFFECTIVE COMMUNICATION (LISTENING) อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์ สุวรรณธรรมา

"การฟัง" คุณค่าเดียวของการสื่อสารคือปฏิกิริยาที่ได้รับ

บริษัท กู๊ดเยียร์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Visitors: 31,283