การอบรม “IGNITE YOUR POTENTIAL” FOR PEAK PERFORMANCE รุ่นที่ 1/2 อาจารย์กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

ความสำเร็จในการบริหารงานมิได้มีเพียงองค์ประกอบในเรื่องหลักการและวิธีการบริหารเท่านั้น หากแต่การจุดประกาย การพัฒนาศักยภาพของตน ในด้านต่างๆ การพัฒนา Mindset รวมถึงค้นหาสมรรถนะ (Competency) และศักยภาพ (Potential) ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตัวเราก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งด้วย

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

Visitors: 53,086