โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำเติมเต็มความสุข มุ่งสู่ความสำเร็จวัตถุประสงค์ของโครงการ (หลักสูตร)

  • เพื่อให้ผู้นำเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม Behavior
  • เพื่อให้ผู้นำเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ Attitude
  • เพื่อให้ผู้นำเกิด Skill ทักษะ ชำนาญ
  • เพื่อให้ผู้นำเกิด Knowledge ความรู้ Understand ความเข้าใจ

การเรียนรู้

 • Principle of Life
 • Principle of Rules & Responsibility in organization
 • Practice (Coaching)
>>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม<<

e-mail : info@challengeto.com

Tel : 089-234-3057

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 36,416