หลักสูตรการขายและการตลาด (Sales and Marketing)

       

หลักสูตร

 
 • การขายและภาวะผู้นำ (Sales and Leadership Intensive)
คุณจุธา-คุณวศินี         รังษีสิงห์พิพัฒน์
 • SALES on the FLY   ติดปีกนักขาย ที่แท้จริง
คุณจุธา-คุณวศินี          รังษีสิงห์พิพัฒน์
 •  เทคนิคการขายและบริการหน้าร้านเชิงรุก
อาจารย์ณัฎฐ์ฑิปัณณ์     สุวรรณธรรมา 
 • Proactive Motivation for Sales
อาจารย์ธนเดช              ทิพยอภิชยากุล
 • Proactive Selling & Service Excellence Techniques For Professional PC
อาจารย์ธนเดช              ทิพยอภิชยากุล
 • Sales Team Enhancement for Junior Sale
อาจารย์สุกิจ                  ตรียุทธวัฒนา
 • Systematic Thinking & Analytical Thinking  for Sales
อาจารย์สุกิจ                  ตรียุทธวัฒนา
 • การขจัดข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรอง  และการปิดการขายอย่างมืออาชีพ
อาจารย์สุกิจ                  ตรียุทธวัฒนา
 • การขายยุค 4 Modification to keep up with Selling 4.0
อาจารย์สุกิจ                  ตรียุทธวัฒนา
 • เทคนิคการปิดการขายให้เป็นเรื่องง่ายอย่างมืออาชีพ (Sale & Call Center)
อาจารย์สุกิจ                   ตรียุทธวัฒนา
 • มัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด (Bind The Customer Mind)
อาจารย์สุทัศน์                ใหญ่อินทร์
 • เทคนิคการขายแบบผู้ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ (Consultative Selling for Telesales & Call Center)
อาจารย์สุทัศน์                ใหญ่อินทร์
 • สร้าง Champion สุดยอดนักขายทางโทรศัพท์
อาจารย์เบญจมาศ           ใจหลัก
 • ยอดนักขายเงินล้าน
อาจารย์เบญจมาศ           ใจหลัก
>>Download <<
RECOMMEND

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

คำอธิบายแบบฟอร์ม
Visitors: 29,958